Kungsholmskliniken i Stockholm

På Kungsholmskliniken får du professionell behandling om du har rygg- och nackbesvär, muskulära problem, ledbesvär, stressymtom eller idrottsskador.

Med hjälp av kiropraktisk helhetssyn ser vi till att höja livskvaliteten och behålla hälsan för dig. Vi erbjuder även förebyggande behandlingar samt skräddarsydda behandlingsprogram åt företag med målsättningen att minska företagets kostnader för att personalen är hemma på grund av värk relaterad till rörelseapparaten.

Välkommen att boka tid hos oss på telefonnummer 08 – 651 08 30, 0705 – 28 52 22

 

Kiropraktorn på kliniken

Sara Löwquist KiropraktikerSara Lövquist är legitimerad Kiropraktor från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och är utbildad i akupunktur från Karolinska Institutet. Mer än 20 års praktisk erfarenhet.

 

Boka tid hos kiropraktor i Stockholm

Du kan enkelt boka och se lediga tider hos Sara på Kungsholmskliniken.

Kiropraktik

Rehabliterings massage, kiropraktiker

Kiropraktik är hos oss en naturlig behandlingsform. Kotor och leder justeras på ett välavvägt sätt inom kroppens egna rörelseschema. Spända muskler och leder mjukas upp med hjälp av den behandling som vi bedömer att du behöver efter en diagnos relaterad till din förmåga att röra dig.

För att avhjälpa dina besvär kan en kiropraktisk behandling ibland kompletteras med massage och akupunktur för att lindra ett smärttillstånd.

Rehabilitering

Rehab

Kiropraktik är ett legitimerat verksamhetsområde inom hälso- och sjukvården. Det omfattar diagnostik samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder av smärttillstånd och funktionsstörningar i rörelseapparaten med fokus på ryggrad och bäcken.

Många akuta skador kan undvikas genom rätt arbetsteknik och allsidig träning. Är olyckan ändå framme. på arbetstid eller fritid, så vill vi alla komma tillbaka och bli fullt arbetsföra så snart som möjligt.

Vår ambition är att göra tiden för din rehabilitering så kort som möjligt.
Vi erbjuder även förebyggande kiropraktisk behandling samt individuellt program för rörelseträning.